رشته مهندسي بهره برداري از نفت خام (CP)

2021-03-16


استاندارد تدوين جديد IPS-G-CP-400:2020 در بخش استانداردهاي اجباري قابل بهره برداري مي باشد.


بيشتر
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر