رشته حفاری (DR)

2021-07-18


استاندارد تدوين جديد IPS-G-DR-700:2021 با عنوان الزامات و ضوابط فنی نمودارگیری از چاه های نفت و گاز در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.


بيشتر
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر