رشته مهندسي بهره برداري از نفت خام (CP)

2021-06-08


استاندارد تدوين جديد IPS-G-CP-210:2021 با عنوان طراحی و ساخت چاله‌های سوزا در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.


بيشتر
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر