تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 

استانداردهای تدوين جديد چهاربخشی نشاسته های حفاری به شماره¬های IPS-G-DR-800:2023و IPS-G-DR-805:2023و IPS-G-DR-810:2023و IPS-G-DR-815:2023 در بخش استانداردهاي معتبر قابل بهره برداري مي باشد.

معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری:

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ 

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به اهداف کشور برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه گفت: تحقق این هدف بدون تدوین و اجرای دقیق استانداردسازی در صنعت نفت مقدور نیست.

مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت:

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ 

مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت گفت: وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف ملی کردن استانداردهای صنعت نفت با همکاری یکدیگر تاکنون ۱۶۳ استاندارد این صنعت را بررسی کرده‌اند که از این تعداد ۹۵ استاندارد امسال ملی اعلام خواهد شد.

   

گروه دورانV6.0.19.0