چهارشنبه 22 مرداد 1399
عمومی  (GN)*معتبر
 
IPS آخرين ويرايش دوزبانه/ فارسی عنوان
IPS-E-GN-000 2020           
  نمایه عمومی استانداردها و نقشه های استاندارد  
IPS-E-GN-100 2011       استاندارد مهندسی برای واحدها  
IPS-E-GN-110 2020  فارسی  اصول و قواعد ساختار و شیوه نگارش استانداردهای صنعت نفت ايران  
IPS-E-GN-120 2012   استاندارد مهندسی برای تدوین
IPS-G-GN-180 2009 دو زبانه استانـدارد عمـومي براي سیلندر های گاز
IPS-G-GN-200 2015 استاندارد عمومی CNG
IPS-G-GN-210 2014       استاندارد عمومی بسته بندی و بسته ها
IPS-G-GN-220 2015   استاندارد عمومی برای لوله های بدون درز آلیاژی مقاوم به خوردگی برای استفاده به عنوان جداری ، مغزی و قطعه رابط (CRA)
IPS-G-GN-230 2016 استاندارد عمومی برای بسته  طراحی پایه و روش توصیه شده برای طراحی مهندسی  FEED
IPS-G-GN-370 2013 استاندارد عمومی آسانسورهای برقی و هیدرولیکی
IPS-G-GN-700 2018 فارسی صنعت نفت- فلزات و آلیاژهاي غیر آهنی
IPS-G-GN-750 2018 فارسی صنعت نفت- فولادهای آلیاژی
IPS-I-GN-335 2009 دو زبانه استاندارد  مهندسی برای بازرسی و آزمایش دوره ای آسانبرها (آسانسورها)
IPS-I-GN-350 2012   بازرسی دوره ای و آزمون جرثقیل ها
IPS-M-GN-110 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای لیفتراک
IPS-M-GN-130 2008 دو زبانه استـاندارد کـالا بـرای بستنـده‌های متـریک پیچ‌های گوشتی، پیچ‌های مهره میل پیچ‌ها، مهره‌ها و واشرها
IPS-M-GN-140 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای بلبرینگ
IPS-M-GN-150 2009  دو زبانه  استاندارد كـالا بــرای طناب هاي سيمي فولادي بــراي كارهاي عمومي 
IPS-M-GN-160 2015   استاندارد مواد و تجهیزات برای قلاب ، قیود ، پیچ سر سوراخ و زنجیر
IPS-M-GN-170 2008 دو زبانه استـاندارد کـالا برای شیشــه‌آلات آزمایشگــاهی و لـوازم مربوطـه
IPS-M-GN-210 2009 دو زبانه استاندارد كالا و تجهيزات براي نقاله ها
IPS-M-GN-240 2014   استاندارد مواد برای جرثقیل های دستی و کارگاهی و جرثقیل های پشتیبانی شده از دیوار
IPS-M-GN-260 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای پالت
IPS-M-GN-330 2012   استاندارد مواد و تجهیزات برای جرثقیل های دریایی
IPS-M-GN-340 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای جرثقیل های برقی متحرک
IPS-M-GN-350 2008 دو زبانه استاندارد کالا و تجهيزات برای جرثقیل های سقفی و دروازه ای (جرثقیل های سقفی متحرک وپل دروازه ای)
IPS-M-GN-360 2009 دو زبانه استاندارد  کالا و تجهیزات برای شیلنگ های با مصرف عمومی
IPS-M-GN-365 2009 دو زبانه استانـدارد كالا و تجهیـزات بـرای كمپرسورهاي قابل حمل (سيار) هوا
IPS-M-GN-375 2009 دو زبانه استاندارد کالا و تجهیزات برای تجهیزات جوشکاری قوسی و متعلقات آن 
IPS-M-GN-450 2009 دو زبانه استاندارد کـالا و تجهیـزات برای ماشین پاششی مواد ساینده با هوا
IPS-M-GN-470 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای تجهیزات انفجار آب

 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر