چهارشنبه 22 مرداد 1399
تأسیسات مکانیکی ساختمان   (AR)*معتبر
 
 IPS  آخرين ويرايش دوزبانه/ فارسیدوزبانه/فارسي  عنوان 
 IPS-C-AR-110       2009                دو زبانه          استاندارد ساختمان برای نصب، آزمايشات ، تنظيمات و راه اندازی سامانه های گرمايش، تهويه،تهويه مطبوع و سرمايش
 IPS-E-AR-100       2009                دو زبانه          استـاندارد مهندسی بـرای سامانه گرمايش ساختمان 
 IPS-E-AR-120       2009                دو زبانه          استاندارد  مهندسی برای سامانه تهویه مطبوع ساختمان
 IPS-E-AR-130       2015                          استاندارد مهندسی برای سیستم مرطوب سازی و رطوبت زدایی
IPS-E-AR-160     2015                     استاندارد  مهندسی برای تخلیه گاز، تهویه و سیستم ایجاد فشار
IPS-E-AR-180     2012                استاندارد مهندسی فروشگاه های سردخانه و کارخانه های یخ
IPS-E-AR-342     2016          استاندارد مهندسی برای لوله کشی بهداشتی
IPS-E-AR-360 2012 استاندارد مهندسی برای لوله کشی ساختمان (گرم و سرد)
IPS-M-AR-105 2009 دو زبانه استـاندارد کالا و تجهیـزات بــرای دیـگ‌ها و مشعـل‌ها
IPS-M-AR-125 2009 دو زبانه استاندارد کالا و تجهیزات برای دستگاه های یکپارچه تهویه مطبوع
IPS-M-AR-130 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای واحد و سیستم مرطوب سازی و رطوبت زدایی
IPS-M-AR-145 2010 دو زبانه استاندارد كالا و تجهيزات برای سامانه تهويه مطبوع كه در محل نصب مي شود
IPS-M-AR-185 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای سیستم برودتی و کارخانه یخ
IPS-M-AR-205 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای فن ها ، فیلترها و واحدها و  سیستم های واحدهای توزیع هوا
IPS-M-AR-215 2012 استاندارد مواد برای لوله ها ، شیرآلات و اتصالات
IPS-M-AR-225 2010   دو زبانه  استاندارد کالا و تجهیزات برای تجهیزات عمومی گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع سرمایش و سردسازی
IPS-M-AR-235 2013   استاندارد مواد برای عایق کاری HVAC&R
IPS-M-AR-245 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای تهویه مطبوع اتاق (نوع پنجره ای و دیواری)
IPS-M-AR-255 2015 استاندارد مواد برای لوله های ترموپلاستیک برای آب سرد و گرم در ساختمان ها
IPS-M-AR-345 2012 استاندارد مواد برای تجهیزات آبرسانی و فاضلاب
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر