چهارشنبه 22 مرداد 1399
برق (EL)*معتبر
 
IPS آخرين ويرايش دوزبانه/فارسی عنوان
IPS-C-EL-115 2009 دو زبانه استــاندارد اجـرائی برای نصب تاسیسات الکتریکی
IPS-E-EL-100 2012 استاندارد مهندسی برای طراحی سیستم های الکتریکی (صنعتی و غیر صنعتی)
IPS-E-EL-110 2016 استاندارد مهندسی برای نواحی خطر
IPS-E-EL-160 2010 دو زبانه استانــدارد مهنـدسی برای خطوط انتقال هوائی و خطوط توزیع
IPS-G-EL-130 2018 فارسی صنعت نفت-ماشين هاي الكتريكي دوار ضد انفجار- موتورهاي آسنكرون
IPS-I-EL-215 2009 دو زبانه استاندارد بازرسی برای فضاهای  مستعد  انفجار (منطقه های خطرناک)
IPS-I-EL-217 2016 استاندارد بازرسی برای آزمونهای الکتریکی پیش راه اندازی
IPS-M-EL-131 2009 دو زبانه استاندارد کالا و تجهیزات برای موتورهای القایی ولتاژ ضعیف
IPS-M-EL-132 2009 دو زبانه استاندارد  کالا و تجهیزات برای موتورهای القایی ولتاژ متوسط و قوی
IPS-M-EL-136 2012 استاندارد کالا و تجهیزات برای ماشین های الکتریکی دوار- موتورهای جریان مستقیم
IPS-M-EL-138 2013 استاندارد کالا و تجهیزات برای ژنراتورهای سنکرون
IPS-M-EL-143 2019 دو زبانه استاندارد کالا وتجهیزات برای تابلو قدرت و فرمان فشار ضعیف
IPS-M-EL-144 2021 استاندارد کالا وتجهیزات برای تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط و قوی
IPS-M-EL-151 2013 استاندارد کالا وتجهیزات برای ترانسفورماتورهای قدرت خشک
IPS-M-EL-152 2015 دو زبانه استاندارد کالا و تجهیزات برای ترانسفورماتورهای قدرت روغنی
IPS-M-EL-155 2009 دو زبانه استاندارد کالا و تجهیزات برای ترانسفورماتوریکسو ساز جهت حفاظت کاتدیک
IPS-M-EL-161 2015 استاندارد کالا وتجهیزات برای تجهیزات برقی عمومی
IPS-M-EL-174 2008 دو زبانه استاندارد کالا و تجهیزات برای باتری و دستگاه شارژ باتری (منبع تغذیه برق مستقیم)
IPS-M-EL-176 2009 دو زبانه استـاندارد كالا و تجهيـزات بـراي سيستم  منبع  تغذيه  بدون  وقفه
IPS-M-EL-181 2010 دو زبانه استاندارد  کالا و تجهیزات برای خازن اصلاح ضریب قدرت
IPS-M-EL-190 2009 دو زبانه استاندارد كالا براي گرم كننده الكتريكي
IPS-M-EL-220 2012 استاندارد کالا وتجهیزات برای ری‌اکتورهای محدود کننده جریان
IPS-M-EL-230 2012 استاندارد کالا وتجهیزات برای پایه های روشنایی برق
IPS-M-EL-240 2013 استاندارد کالا وتجهیزات برای تجهیزات سوئیچ فیوز A.C ضد شعله و صنعتی
IPS-M-EL-271 2014 استاندارد کالا وتجهیزات برای سیمها و کابلهای ولتاژ پایین
IPS-M-EL-272 2014 استاندارد کالا وتجهیزات برای سیمها و کابلهای ولتاژ متوسط و بالا
IPS-M-EL-273 2014 استاندارد کالا وتجهیزات برای کابلهای قدرت در زیردریا با فیبرهای نوری ذاتی 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر