چهارشنبه 22 مرداد 1399
تجهیزات مکانیکی ثابت  (ME)*معتبر
 
IPS آخرين بروزرساني   دوزبانه/فارسي   عنوان
IPS-C-ME-130 2012    استاندارد ساخت برای کره های های ذخیره فشار LPG
IPS-E-ME-130 2011 استاندارد مهندسی برای کره های ذخیره فشار LPG
IPS-G-ME-100 2013 استاندارد عمومی مخازن فولادی جوش داده شده در بالای سطح زمین برای ذخیره سازی نفت
IPS-G-ME-110 2013 استاندارد عمومی مخازن  بزرگ ذخیره سازی  کم فشار جوش داده شده
IPS-G-ME-120 2014 استاندارد عمومی برای مخازن ذخیره سازی سوخت توربین هوایی
IPS-G-ME-150 2019 دو زبانه برجها، راكتورها، ظروف تحت فشار و اجزای داخلی-مشخصات عمومي
IPS-G-ME-160 2009 دو زبانه استاندارد مهندسي و كــالا براي برجهاي خنك كننده آب
IPS-G-ME-170 2009 دو زبانه استاندارد عمومي براي ديگهاي بخار لوله آتشي يكپارچه
IPS-G-ME-180 2009 دو زبانه استاندارد عمومی براي ديگهاي بخار لوله آبي
IPS-G-ME-200 2015 استاندارد مهندسی و مواد برای گرم کن اشتعالی
IPS-G-ME-210 2010 دو زبانه استاندارد عمومي جزئيات مشعل براي كاربردهاي عمومی پالايشگاهي و پتروشیمی
IPS-G-ME-220 2010 دو زبانه استاندارد عمومي برای مبدل های حرارتی پوسته و تيوب
IPS-G-ME-230 2019 دو زبانه استاندارد عمومی براي مبدلهاي حرارتي هرپین
IPS-G-ME-245 2012 استاندارد مهندسی و مواد برای مبدل حرارتی با خنک کننده هوا
IPS-G-ME-250 2009 دو زبانه استاندارد مواد و مهندسي براي تجهيزات تخليه فشار و خلأ
IPS-G-ME-253 2014 الزامات عمومی برای زباله سوزهای صنعتی
IPS-M-ME-130 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای ظروف و کره های ذخیره سازی فشار LPG
IPS-M-ME-206 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای کوره های اصلاح کننده شامل منیفولد های تیوب و خروجی
IPS-M-ME-256 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای اجکتورهای جت بخار

 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر