شنبه 25 مرداد 1399
لوله‌کشی و خطوط لوله (PI)*معتبر
 
       IPS              آخرين ويرايش             دوزبانه/فارسی              عنوان       
         IPS-C-PI-140                   2015                   دو زبانه                   استاندارد اجرايی برای خطوط لوله انتقال (در خشکی)         
         IPS-C-PI-240                   2015                   دو زبانه                   استاندارد اجرايي براي سيستم لوله كشي داخل كارخانه         
         IPS-C-PI-270                   2009                   دو زبانه                   استاندارد اجرایی برای جوشکاری خطوط لوله و انتقال         
         IPS-C-PI-290                   2009                   دو زبانه                   استاندارد اجرائي براي جوشكاري سامانه لوله كشي كارخانه         
         IPS-C-PI-350                   2015                   دو زبانه                   استاندارد  اجرايي براي آزمون فشار سامانه هاي لوله كشي داخل كارخانه          
         IPS-C-PI-370                   2010                   دو زبانه                   استاندارد  اجرايی برای آزمایش فشار خطوط انتقال(در خشکی)         
         IPS-C-PI-410                   2009                   دو زبانه                   استاندارد اجرائي براي شستشوي شيميائي داخل لوله         
         IPS-E-PI-140                   2019                   دو زبانه                   الزامات فني و توصيه هاي مهندسي براي خطوط لوله انتقال در خشكي-ويژگي ها         
         IPS-E-PI-200                   2014                                استاندارد مهندسی برای تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری لوله      
      IPS-E-PI-221             2012              استاندارد مهندسی برای انتخاب مواد لوله کشی (در لوله کشی طرح)
IPS-E-PI-240 2009 دو زبانه استاندارد مهندسي بــرای سامانه لوله كشي كارخانه
IPS-G-PI-230 2015 دو زبانه استاندارد عمومی برای صافی ها و فیلترها
IPS-G-PI-280 2009 دو زبانه استاندارد عمومي براي تكيه گاههاي لوله
IPS-G-PI-400 2019 فارسي  صنعت نفت-لوله هاي فلزي مورد استفاده در  لوله کشی صنعتی 
IPS-G-PI-500 2019 فارسي  صنعت نفت- لوله های فلزی انتقال
IPS-G-PI-600 2020 فارسي  لوله هاي انتقال غيرفلزي انعطاف پذير (RTP/TCP)-آيين كار 
IPS-M-PI-110 2003 استاندارد مواد و تجهیزات برای شیرآلات
IPS-M-PI-130 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای ارسال پیگ و تله دریافت 
IPS-M-PI-150 2013 استاندارد مواد برای فلنج و اتصالات
IPS-M-PI-170 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای پیگ ها
IPS-M-PI-190 2020 استاندارد مواد و تجهیزات برای لوله خط

 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر