شنبه 25 مرداد 1399
لوله‌کشی و خطوط لوله (PI)*معتبر
 
 IPS  آخرين ويرايش دوزبانه/فارسی  عنوان 
IPS-C-PI-140 2015 دو زبانه استاندارد اجرايی برای خطوط لوله انتقال (در خشکی)
IPS-C-PI-240 2015 دو زبانه استاندارد اجرايي براي سيستم لوله كشي داخل كارخانه
IPS-C-PI-270 2009 دو زبانه استاندارد اجرایی برای جوشکاری خطوط لوله و انتقال
IPS-C-PI-290 2009 دو زبانه استاندارد اجرائي براي جوشكاري سامانه لوله كشي كارخانه
IPS-C-PI-350 2015 دو زبانه استاندارد  اجرايي براي آزمون فشار سامانه هاي لوله كشي داخل كارخانه 
IPS-C-PI-370 2010 دو زبانه استاندارد  اجرايی برای آزمایش فشار خطوط انتقال(در خشکی)
IPS-C-PI-410 2009 دو زبانه استاندارد اجرائي براي شستشوي شيميائي داخل لوله
IPS-E-PI-140 2019 دو زبانه الزامات فني و توصيه هاي مهندسي براي خطوط لوله انتقال در خشكي-ويژگي ها
IPS-E-PI-200 2014 استاندارد مهندسی برای تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری لوله
IPS-E-PI-221 2012 استاندارد مهندسی برای انتخاب مواد لوله کشی (در لوله کشی طرح)
IPS-E-PI-240 2009 دو زبانه استاندارد مهندسي بــرای سامانه لوله كشي كارخانه
IPS-G-PI-230 2015 دو زبانه استاندارد عمومی برای صافی ها و فیلترها
IPS-G-PI-280 2009 دو زبانه استاندارد عمومي براي تكيه گاههاي لوله
IPS-G-PI-400 2019 فارسي  صنعت نفت-لوله هاي فلزي مورد استفاده در  لوله کشی صنعتی 
IPS-G-PI-500 2019 فارسي  صنعت نفت- لوله های فلزی انتقال
IPS-G-PI-600 2020 فارسي  لوله هاي انتقال غيرفلزي انعطاف پذير (RTP/TCP)-آيين كار 
IPS-M-PI-110 2003 استاندارد مواد و تجهیزات برای شیرآلات
IPS-M-PI-130 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای ارسال پیگ و تله دریافت 
IPS-M-PI-150 2013 استاندارد مواد برای فلنج و اتصالات
IPS-M-PI-170 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای پیگ ها
IPS-M-PI-190 2020 استاندارد مواد و تجهیزات برای لوله خط

 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر