یکشنبه 16 شهریور 1399
ماشین‌آلات فرآيندي  (PM)*معتبر
 
           IPS                      آخرين ويرايش                       دوزبانه/فارسی                        عنوان           
             IPS-C-PM-216                           2009                          دوزبانه                          استاندارد اجرايي براي نصب و طراحي ماشين‌آلات           
             IPS-E-PM-100                           2019                          دوزبانه                       استاندارد مهندسي براي الزامات عمومي طراحي ماشين‌آلات فرآيندي          
             IPS-E-PM-110                           2019                          دوزبانه                       ارزيابي فني و مهندسي تجهيزات دوار- الزامات عمومي          
             IPS-E-PM-385                           2009                          دوزبانه                       استاندارد مهندسی برای لوله کشی ماشینهای فرآیندی          
             IPS-E-PM-400                           2010                          دوزبانه                       استاندارد مهندسي برای الزامات داده های فروشنده          
             IPS-G-PM-100              2020                             فارسي                          صنعت نفت-ماشین آلات دوار-پمپ ها          
             IPS-G-PM-105                           2014                          دوزبانه                       استاندارد عمومي براي تلمبه‌هاي گريز از مرکز در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي          
             IPS-G-PM-120                           2015                                                    استاندارد عمومی دسترسی و ایمنی ماشین آلات          
          IPS-G-PM-190                     2018                       فارسي                       صنعت نفت-ماشین آلات دوار-کمپرسور ها          
          IPS-G-PM-200                     2010                       دوزبانه                       استاندارد عمومي براي کمپرسورهای رفت و برگشتی در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز          
          IPS-G-PM-250                     2010                       دوزبانه                       استاندارد عمومي برای توربین هاي بخار با کاربردهای ویژه در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي          
          IPS-G-PM-260                     2009                       دوزبانه                       استاندارد عمومي براي توربين‌هاي گازي در صنایع نفت گاز و پتروشیمی          
          IPS-G-PM-270                     2018                       فارسي                       صنعت نفت-ماشین آلات دوار-توربین ها          
          IPS-I-PM-305                     2015                                          استاندارد برای بازرسی دوره ای ماشین آلات        
        IPS-M-PM-115                 2013                                    استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های سانتریفیوژ برای خدمات عمومی        
        IPS-M-PM-125                 2009                 دوزبانه                 استاندارد كالا و تجهيزات براي تلمبه هاي گريز از مركز آب آتش نشاني         
        IPS-M-PM-130                 2013                  استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی
IPS-M-PM-135 2011 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های سانتریفوژ سبک
IPS-M-PM-140 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت - روتاری
IPS-M-PM-150 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت با حجم کنترل شده
IPS-M-PM-160 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های خلا روتاری جابجایی مثبت  نشت بند روغنی 
IPS-M-PM-170 2009 استاندارد مواد و تجهیزات کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز و کمپرسورهای انبساطی برای خدمات صنعت نفت ، شیمی و گاز
IPS-M-PM-180 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای هوای گریز از مرکز بسته بندی شده ،  چرخ دنده یکپارچه برای خدمات صنایع نفت ، شیمی و گاز
IPS-M-PM-211 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای رفت و برگشتی برای خدمات هوای ابزار دقیق
IPS-M-PM-220 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای جابجایی مثبت روتاری برای صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی
IPS-M-PM-230 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای فن های گریز از مرکز با هدف ویژه
IPS-M-PM-240 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای توربین های بخار با اهداف عمومی برای خدمات صنعت نفت ، شیمی و گاز
IPS-M-PM-290 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی
IPS-M-PM-300  2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای واحدهای دنده مخصوص
IPS-M-PM-310  2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای اتصالات خاص
IPS-M-PM-320 2011 استاندارد مواد و تجهیزات برای روغن کاری ، آب بندی شفت ، سیستم کنترل روغن و تجهیزات کمکی
IPS-M-PM-330  2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای میکسرها

 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر