یکشنبه 16 شهریور 1399
ماشین‌آلات فرآيندي  (PM)*معتبر
 
   IPS      آخرين ويرايش       دوزبانه/فارسی        عنوان   
     IPS-C-PM-216           2009          دوزبانه          استاندارد اجرايي براي نصب و طراحي ماشين‌آلات   
     IPS-E-PM-100           2019          دوزبانه       استاندارد مهندسي براي الزامات عمومي طراحي ماشين‌آلات فرآيندي  
     IPS-E-PM-110           2019          دوزبانه       ارزيابي فني و مهندسي تجهيزات دوار- الزامات عمومي  
     IPS-E-PM-385           2009          دوزبانه       استاندارد مهندسی برای لوله کشی ماشینهای فرآیندی  
     IPS-E-PM-400           2010          دوزبانه       استاندارد مهندسي برای الزامات داده های فروشنده  
     IPS-G-PM-100           2018             فارسي          صنعت نفت-ماشین آلات دوار-پمپ ها  
     IPS-G-PM-105           2014          دوزبانه       استاندارد عمومي براي تلمبه‌هاي گريز از مرکز در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي  
     IPS-G-PM-120           2015                    استاندارد عمومی دسترسی و ایمنی ماشین آلات  
  IPS-G-PM-190     2018       فارسي       صنعت نفت-ماشین آلات دوار-کمپرسور ها  
  IPS-G-PM-200     2010       دوزبانه       استاندارد عمومي براي کمپرسورهای رفت و برگشتی در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز  
  IPS-G-PM-250     2010       دوزبانه       استاندارد عمومي برای توربین هاي بخار با کاربردهای ویژه در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي  
  IPS-G-PM-260     2009       دوزبانه       استاندارد عمومي براي توربين‌هاي گازي در صنایع نفت گاز و پتروشیمی  
  IPS-G-PM-270     2018       فارسي       صنعت نفت-ماشین آلات دوار-توربین ها  
  IPS-I-PM-305     2015          استاندارد برای بازرسی دوره ای ماشین آلات
IPS-M-PM-115 2013    استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های سانتریفیوژ برای خدمات عمومی
IPS-M-PM-125 2009 دوزبانه استاندارد كالا و تجهيزات براي تلمبه هاي گريز از مركز آب آتش نشاني 
IPS-M-PM-130 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی
IPS-M-PM-135 2011 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های سانتریفوژ سبک
IPS-M-PM-140 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت - روتاری
IPS-M-PM-150 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت با حجم کنترل شده
IPS-M-PM-160 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های خلا روتاری جابجایی مثبت  نشت بند روغنی 
IPS-M-PM-170 2009 استاندارد مواد و تجهیزات کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز و کمپرسورهای انبساطی برای خدمات صنعت نفت ، شیمی و گاز
IPS-M-PM-180 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای هوای گریز از مرکز بسته بندی شده ،  چرخ دنده یکپارچه برای خدمات صنایع نفت ، شیمی و گاز
IPS-M-PM-211 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای رفت و برگشتی برای خدمات هوای ابزار دقیق
IPS-M-PM-220 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای جابجایی مثبت روتاری برای صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی
IPS-M-PM-230 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای فن های گریز از مرکز با هدف ویژه
IPS-M-PM-240 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای توربین های بخار با اهداف عمومی برای خدمات صنعت نفت ، شیمی و گاز
IPS-M-PM-290 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی
IPS-M-PM-300  2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای واحدهای دنده مخصوص
IPS-M-PM-310  2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای اتصالات خاص
IPS-M-PM-320 2011 استاندارد مواد و تجهیزات برای روغن کاری ، آب بندی شفت ، سیستم کنترل روغن و تجهیزات کمکی
IPS-M-PM-330  2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای میکسرها

 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر