یکشنبه 16 شهریور 1399
فرآیند و مواد شیمیایی  (PR)*معتبر
 
IPS  آخرين ويرايش   دوزبانه/فارسی    عنوان 
IPS-E-PR-150 2016    استاندارد مهندسی روشهای توصیه شده برای مطالعه امکان سنجی و طراحی مفهومی
IPS-E-PR-170 2011 استاندارد مهندسی برای شماتیک جریان
IPS-E-PR-190 2009 دو زبانه استاندارد مهندسی برای جانمائی و فاصله گذاری
IPS-E-PR-200 2012 استاندارد مهندسی برای طراحی داده های مهندسی پایه
IPS-E-PR-230  2009 دو زبانه استاندارد مهندسي برای نمودارهای لوله كشي و ابزار دقیقي
IPS-E-PR-250 2015 استاندارد مهندسی برای ضمانت عملکرد
IPS-E-PR-260 2013 استاندارد مهندسی برای طراحی جزﺋيات مهندسی و خرید
IPS-E-PR-280 2012 استاندارد مهندسی برای مراحل شروع و فرآیند راه اندازی عمومی
IPS-E-PR-290  2015 استاندارد مهندسی برای دفترچه های راهنمای کارخانه
IPS-E-PR-300 2003 استاندارد مهندسی برای کتابچه های راهنمای فنی و تجهیزات (پرونده های مهندسی)
IPS-E-PR-308 2012 استاندارد مهندسی برای سیستم شماره گذاری
IPS-E-PR-310 2013 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های آب
IPS-E-PR-330 2011 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های هوای فشرده
IPS-E-PR-340 2012 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های سوخت
IPS-E-PR-360 2009 دو زبانه استاندارد مهندسي برای طراحي فرآيندي و انتقال مايع و گاز و ذخيره سازي
IPS-E-PR-370 2019 دو زبانه استاندارد  مهندسی برای طراحی فرآیندی تأسیسات بارگیری و تخلیه تانکرهاي جاده ای
IPS-E-PR-380 2004 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های جابجایی مواد جامد
IPS-E-PR-400 2013 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیکلهای خنک کننده آب
IPS-E-PR-410 2018 استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيندي سيكل‌هاي آب و روغن داغ
IPS-E-PR-420 2018 استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيند رهيابهاي گرمايشي و سرمايشي
IPS-E-PR-440 2012 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های لوله کشی (فرآیند لوله کشی و سايزينگ خط لوله)
IPS-E-PR-450 2009 دو زبانه استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندي سامانه های تخليه فشار  شامل شیر های اطمینان/ايمني
IPS-E-PR-460 2009 دو زبانه استاندارد  مهندسی برای طراحي فرآيندي مشعل و سامانه هاي تخليه
IPS-E-PR-470 2009 دو زبانه استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيندي اقدامات حالت اضطراري
IPS-E-PR-491 2006 استاندارد مهندسی برای الزامات فرآیندی تقطیر نفت خام و واحدهای تولید هیدروژن
IPS-E-PR-492 2006 استاندارد مهندسی برای الزامات فرآیندی سیستم های کاستیک و شیمیایی
IPS-E-PR-500 2015 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی واحدهای بازیابی و تقسیم LPG
IPS-E-PR-551 2013 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند واحدهای تصفیه گاز
IPS-E-PR-700 2015 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی نمکزدایی الکترواستاتیک برای نفت خام/میعانات و مدیریت آب تولیدی
IPS-E-PR-725 2010 دو زبانه استاندارد  مهندسی برای طراحی فرآیندی سامانه هاي مجاری فاضلاب پساب کارخانه
IPS-E-PR-730 2010 دو زبانه استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی سامانه هاي تصفیه و بازيابي پساب كارخانه
IPS-E-PR-735   2010 دو زبانه استاندارد مهندسی برای طراحي فرآيندي سامانه هاي  دفع و  تصفيه ضايعات جامد كارخانه
IPS-E-PR-745  2014 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند تجهیزات خلا     ( پمپ های خلا و جت هاي دفع بخار)
IPS-E-PR-750  2010 دو زبانه استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی کمپرسورها
IPS-E-PR-755 2014 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی فن ها و دمنده ها
IPS-E-PR-771 2009 دو زبانه استاندارد  مهندسی برای الزامات فرآیندی تجهیزات تبادل حرارت
IPS-E-PR-775  2014 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی مبدلهای حرارتی دو لوله اي
IPS-E-PR-785 2011 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی مبدلهای حرارتی خنک کننده هوا ( کولرهای هوايي )
IPS-E-PR-790 2012 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی برجهای خنک کننده
IPS-E-PR-800 2011 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی دیگهای بخار
IPS-E-PR-810 2013 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی کوره ها
IPS-E-PR-830 2014 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی شیرآلات  و شیرآلات کنترلي
IPS-E-PR-845 2014 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی تله های بخار
IPS-E-PR-850  2009 دو زبانه استاندارد  مهندسی برای الزامات فرآیندی ظروف و جدا كننده ها
IPS-E-PR-880 2010 دو زبانه استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيندي جداكننده هاي گاز (بخار)- مايع
IPS-E-PR-895 2015 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی جدا کننده های جامد - مایع
IPS-E-PR-905 2015 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی خشک کن ها

 
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر