یکشنبه 16 شهریور 1399
ایمنی، آتش‌نشانی و کنترل آلودگی محیط  (SF)*معتبر
 
 IPS  آخرين ويرايش دوزبانه/فارسی  عنوان 
IPS-C-SF-242 2009 دو زبانه استاندارد ساخت براي  تحويل، آزمون، بازرسی، کنترل کیفیت، راه اندازی و تعمير و نگهداری تلمبه های آتش نشانی 
IPS-C-SF-505 2015 استاندارد نصب، بازرسي و تست سامانه هاي اطفاء حريق ثابت
IPS-C-SF-507 2015 استاندارد  تسهيلات آموزشي و صلاحيت هاي آتش نشانان
IPS-C-SF-550 2015 استاندارد كاربردي براي مرزبندي ايمني
IPS-E-SF-100 2016 استاندارد مهندسي براي طبقه بندي آتش سوزي ها و ويژگي هاي خطر آتش سوزي
IPS-E-SF-120 2012 استاندارد مهندسي براي نصب سامانه هاي اطفاء و حفاظت حريق فراساحلي
IPS-E-SF-140 2014 استاندارد مهندسي سيستم هاي تناسب ساز و كف ساز
IPS-E-SF-160  2013 استاندارد مهندسي سامانه هاي اطفاء حريق  اكسيد كربن
IPS-E-SF-180 2013 استاندارد مهندسي سامانه هاي اطفاء حريق پودري 
IPS-E-SF-200 2011 استاندارد مهندسي سامانه هاي اطفاء حريق اسپرينكلري
IPS-E-SF-220 2013 استاندارد مهندسي تسهيلات ذخيره و توزيع آب آتش نشاني
IPS-E-SF-260  2011 استاندارد مهندسي سامانه هاي تشخيص خودكار و آلارم حريق
IPS-E-SF-300 2012 استاندارد مهندسي براي كاربرد تجهيزات تنفسي در ايمني و آتش نشاني
IPS-E-SF-340 2015 استاندارد مهندسي براي محافظ و جعبه شيلنگ هاي آتش نشاني
IPS-E-SF-380 2012 استاندارد مهندسي حفاظت حريق در ساختمان ها
IPS-E-SF-400 2014 استاندارد مهندسي پلكان، نردبان و سكوهاي صنعتي
IPS-E-SF-410 2014 استاندارد مهندسي الزامات اجرا و طراحي عمومي داربست ها
IPS-E-SF-504 2012 استاندارد مهندسي براي شناورهاي آتش خوار
IPS-E-SF-520 2014 استاندارد مهندسي ايستگاه هاي حريق
IPS-E-SF-860 2013 استاندارد مهندسي كنترل آلودگي هوا
IPS-E-SF-880 2013 استاندارد مهندسي كنترل آلودگي آب
IPS-G-SF-100 2009 دو زبانه استاندارد مهندسي و تجهيزات براي كاميون‌هاي آتش نشاني و تلمبه‌ها 
IPS-G-SF-110 2003 استاندارد عمومي حفاظت در برابر منابع بسته راديواكتيو 
IPS-G-SF-126 2009 دو زبانه استاندارد عمومي بــرای خاموش كننده هاي دستي و چرخدار
IPS-G-SF-130 2012 استاندارد عمومي امحاء پسماندها
IPS-G-SF-140 2000 استاندارد عمومي ماسك ها و تجهيزات تنفسي
IPS-G-SF-202 2016 سامانه هاي اطفاء حريق ثابت
IPS-G-SF-240 2009 دو زبانه استاندارد عمومی برای سامانه های تلمبه آتش نشانی و تریلرها
IPS-G-SF-310 2012 استاندارد عمومي براي دتكتورهاي گازي
IPS-G-SF-340 2009 دو زبانه استانـدارد  عمومــي برای تجهیزات جانبی و متفرقه ایمنی و آتش نشانی 
IPS-G-SF-345 2003 استاندارد عمومي براي كمربندهاي ايمني
IPS-G-SF-355 2009 دو زبانه استاندارد عمومي برای نردبانهای قابل حمل ایمنی
IPS-G-SF-440 2016 استاندارد عمومي حفاظت حريق در انبارهاي عمومي و ذخيره مواد قابل انفجار
IPS-G-SF-460 2009 دو زبانه استاندارد  عمومي برای کمکهای اولیه و اصول اولیه بهداشتی
IPS-G-SF-503 2009 دو زبانه استانــدارد عمومی برای تحویــل - راه اندازي و تعمیـرات پیشگـیرانه کامیـون هـای اطــفاء حـریـق
IPS-G-SF-540 2004 استاندارد عمومي مراكز آموزش آتش نشاني و ايمني، تجهيزات ايستگاه هاي آتش
IPS-G-SF-860 2014 استاندارد عمومي كنترل آلودگي هوا
IPS-G-SF-870 2015 استاندارد عمومي كنترل آلودگي خاك
IPS-G-SF-880 2013 استاندارد عمومي كنترل آلودگي آب
IPS-G-SF-900 2015 استاندارد عمومي براي كنترل صدا و ارتعاش
IPS-M-SF-105 2009 دو زبانه استاندارد مواد و تجهيزات براي شيرآلات ، قرقره ها، شيلنگها، سر شيلنگ ها، و مانيتورهاي آتش نشاني
IPS-M-SF-142 2008 دو زبانه استاندارد مواد و تجهيزات بـرای مايع توليد كف، تنظيم كننده‌ها/كف سازها و خاموش كننده‌هاي دوقلو
IPS-M-SF-325 2009 دو زبانه استاندارد مواد و تجهيزات برای ايمني کارکنان و وسائل حفاظتی آتش نشانان
IPS-M-SF-455 2015 استاندارد مواد و تجهيزات براي پتوهاي ضد آتش، البسه آتش نشانان(ضدحريق)، پرده ها و شيلدهاي مقاوم در برابر آتش
IPS-M-SF-504 2002 استاندارد مواد و تجهيزات شناورهاي آتش خوار
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر