یکشنبه 16 شهریور 1399
حفاظت فنی  (TP)*معتبر
 
      IPS                آخرين ويرايش                              دوزبانه/فارسی                           عنوان      
     IPS-C-TP-101               2010                              دوزبانه                          استاندارد اجرا براي آماده سازي سطح     
     IPS-C-TP-102               2010                              دوزبانه                          استاندارد ساخت برای رنگ آمیزی     
     IPS-C-TP-274               2009                              دوزبانه                          استاندارد ساخت برای پوشش های محافظ     
     IPS-C-TP-352               2010                              دوزبانه                          استاندارد  اجرا برای پوشش داخلی     
     IPS-C-TP-701               2010                              دوزبانه                          استاندارد اجرا برای اعمال عایق های حرارتی     
     IPS-C-TP-742               2010                              دوزبانه                          استاندارد اجرايی برای ملاحظات خوردگی حين ساخت و نصب      
     IPS-C-TP-820               2013                                                    استاندارد ساخت برای حفاظت کاتدی   
   IPS-E-TP-100           2009                          دوزبانه                      استاندارد مهندسي براي رنگ‌ها   
   IPS-E-TP-270           2009                          دوزبانه                      استاندارد مهندسی برای پوشش های حفاظتی برای سازه های فولادی مدفون در خاک و غوطه ور در آب   
   IPS-E-TP-350           2010                          دوزبانه                      استاندارد  مهندسی برای پوشش های داخلی   
   IPS-E-TP-702           2019                          فارسي                      عايق‌هاي حرارتي مربوط به سيستم‌هاي لوله‌كشي، دودكش‌ها، تجهيزات و ساير تأسيسات صنعتي در محدوده دمايي C° 100- تا °C 870+– آیین کار   
   IPS-E-TP-740           2010                          دوزبانه                      استاندارد مهندسی برای ملاحظات خوردگی در انتخاب مواد   
   IPS-E-TP-760           2005                                          استاندارد مهندسی برای ملاحظات خوردگی در طراحی
IPS-E-TP-780     2010                    دوزبانه                استاندارد مهندسی برای کنترل شیمیایی محیط های خورنده
IPS-E-TP-820     2010                    دوزبانه                استاندارد مهندسی برای حفاظت کاتدی
IPS-G-TP-335     2013                                  استاندارد مواد و ساخت برای سیستم پوشش پلی اتیلن سه لایه
IPS-I-TP-802     2011                            استاندارد بازرسی برای روشهای بررسی خوردگی داخلی و ارزیابی بازدارنده (برای خط لوله و کارخانه)
IPS-I-TP-820     2013                          استاندارد بازرسی برای پایش سیستم های حفاظت کاتدی
IPS-M-TP-105     2006                    استاندارد مواد و تجهیزات برای قیر آسفالت (کاربری سرد)
IPS-M-TP-110 2014          استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ وینیل (آلومینیوم) به عنوان پوشش میانی و رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-115 2012     استاندارد مواد و تجهیزات برای اکسید روی ، اکسید آهن ، روغن دانه پنبه خام و پرایمر آلکید
IPS-M-TP-120 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای اکسید روی ، اکسید آهن و رنگ  مياني آلکید
IPS-M-TP-125 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ سفید آلکید برای پوشش رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-130 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکیدی رنگی برای پوشش رویه (پرداخت) به جز سفید
IPS-M-TP-135 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ لاستیکی کلردار برای پوشش رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-140 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ لاستیکی کلردار شده برای پوشش میانی
IPS-M-TP-145 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر بازدارنده لاستیکی کلردار
IPS-M-TP-150 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکید  (آلومینیوم) ورقه ای به عنوان  پوشش رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-155 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلكید (آلومینیوم)   غیر ورقه ای  به عنوان میانی
IPS-M-TP-160 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکید (آلومینیوم ورقه ای دگر روانی با ساخت بالا) به عنوان پوشش رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-168 2001 استاندارد مواد برای رنگ پرداخت اکریلیک سیلیکون برای کاربردهای  تا دمای 230 درجه سلسیوس 
IPS-M-TP-175 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکید سیلیکون (سفید یا رنگی) به عنوان پوشش رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-180 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر شستشو (پایه روی کرومات-وینیل بوتیرال)
IPS-M-TP-190 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ پلی اتیلن اپوکسی تار ذغال سنگ به عنوان پوشش اولیه ، میانی و رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-200 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ وینیل ، (سفید یا رنگی) به عنوان پوشش اولیه ، میانی​و رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-202 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوكسي تركيب آمينه‌اي بهبود داده شده دوبسته‌اي به عنوان پرایمر ، میانی و رویه پوشش
IPS-M-TP-205 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوکسی غنی از روی (روی- غنی  آلي) به عنوان پوشش اولیه ، میانی و رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-210 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای  رنگ (سيليكات روي) غیر آلی روی- غنی به عنوان پرایمر
IPS-M-TP-215 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای  پرايمر اپوکسی پلی آمید
IPS-M-TP-220 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوکسی پلی آمید به عنوان رنگ میانی
IPS-M-TP-225 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوکسی پلی آمید به عنوان پوشش رويه (پرداخت)
IPS-M-TP-230 2014 استاندارد مواد و تجهیزات برای ماستیک تار ذغال سنگ (سرد استفاده شده)
IPS-M-TP-235 2012 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ پلی اورتان آلیفاتیک دو بسته ای به عنوان پوشش رويه (پرداخت)
IPS-M-TP-240 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ پلی اورتان آلیفاتیک دو بسته ای به عنوان پوشش رويه (رنگ های استتار)
IPS-M-TP-250 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای رزین اپوکسی آمین شده به عنوان پوشش اولیه ، میانی و رویه برای محیط جوی
IPS-M-TP-275 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر مصنوعی سریع خشک شدن برای استفاده با مینای قیر ذغال سنگ داغ یا مینای قیر (آسفالت)
IPS-M-TP-280 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر تار ذغال سنگ (سرد به کار رفته) برای استفاده با مینای تار زغال سنگ کاربردی گرم (IPS-M-TP-290)
IPS-M-TP-285 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر قیر (سرد به کار رفته) برای استفاده با مینای قیر کاربردی گرم (IPS-M-TP-295)
IPS-M-TP-290 2015 استاندارد مواد و تجهیزات مینای تار ذغال سنگ (داغ اعمال شده)
IPS-M-TP-295 2015 استاندارد مواد برای مینای قیر (داغ اعمال شده)
IPS-M-TP-300 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای حصیر الیاف شیشه (بسته بندی داخلی)
IPS-M-TP-305 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای حصیر الیاف شیشه ای آغشته به تار ذغال سنگ برای بسته بندی بیرونی
IPS-M-TP-306 2015 استاندارد مواد و تجهیزات برای قیر مات حصیر الیاف شیشه برای بسته بندی بیرونی
IPS-M-TP-310 2011 استاندارد مواد برای نوار پلاستیکی چند لایه سرد  به عنوان نوار لایه داخلی برای سیستم پوشش نواری لوله های فولادی مدفون
IPS-M-TP-311 2011 استاندارد مواد برای نوارهای پلاستیکی چند لایه سرد به عنوان نوار لایه بیرونی برای سیستم پوشش نواری لوله های فولادی مدفون
IPS-M-TP-313 2012 استاندارد مواد برای نوار چند لایه دستی  مناسب برای سیستم پوشش نواری سرد
IPS-M-TP-314 2012 استاندارد مواد برای نوار چند لایه دستی (مناسب برای سیستم های پوشش گرم)
IPS-M-TP-315 2013 استاندارد مواد برای نوار پلاستیکی مشبک کاری شده (به عنوان ضربه گیر ) برای پوشش لوله
IPS-M-TP-316 2000 استاندارد مواد برای شبکه پلاستیکی (به عنوان ضربه گیر) برای پوشش لوله
IPS-M-TP-317 2003 استاندارد مواد برای نوار و پرایمر وازلین دستی
IPS-M-TP-318 2013 استاندارد مواد برای پوشش های پلی اتیلن زنجیری منقبض شونده  با گرما (دو لایه)
IPS-M-TP-321 2011 استاندارد مواد برای پرایمرها (گودال و محوطه) برای استفاده با نوار پلاستیکی چند لایه ورقه ای سرد (IPS-M-TP-310) برای سیستم پوشش نوار لوله های فولادی مدفون
IPS-M-TP-322 2012 استاندارد مواد  برای پرایمر استفاده شده به صورت نوار چند لایه دستی و مناسب برای سیستم های پوشش نوار سرد
IPS-M-TP-323 2013 استاندارد مواد  برای پرایمر استفاده شده به صورت نوار چند لایه دستی و مناسب برای سیستم های پوشش نوار گرم
IPS-M-TP-672 2000 استاندارد مواد و تجهیزات برای بازدارنده، ضد یخ برای استفاده در سوختهای توربین جت
IPS-M-TP-675 2004 استاندارد مواد و تجهیزات برای مجموعه بازدارنده برای سیستم های آب خنک کننده
IPS-M-TP-710 2013 استاندارد مواد و تجهیزات برای عایق حرارتی
IPS-M-TP-750 2021 استاندارد مواد و تجهیزات برای حفاظت کاتدی
IPS-M-TP-770 2018 فارسي پوشش¬هاي اپوكسي پيوند ذوبي اعمال – كارخانه¬اي براي پوشش خارجي خطوط لوله فولادي
IPS-M-TP-780 2019 فارسي لوله و اتصالات فولادي براي خطوط لوله خشكي و دريايي- پوشش‌هاي بيروني مايع اپوكسي و اپوكسي اصلاح شده
IPS-M-TP-790 2019 فارسي صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي- پوشش‌ و آستري داخلي مخازن ذخيره فولادي 
IPS-M-TP-800 2019 فارسي صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي- انتخاب مواد و كنترل خوردگي براي سيستم‌ هاي توليد نفت و گاز
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر