یکشنبه 16 شهریور 1399
مهندسي بهره‌برداري از نفت خام  (CP)*معتبر
 
 IPS  آخرين ويرايش دوزبانه/فارسی  عنوان 
IPS-G-CP-100 2018 فارسی  صنعت نفت تلمبه‌هاي ميله‌اي مكشي درون چاهي
IPS-G-CP-200 2018 فارسی صنعت نفت - تجهيزات سرچاهي و تاج چاه صنایع نفت و گاز
IPS-G-CP-210 2021 فارسی صنعت نفت - استاندارد طراحی و ساخت چاله های سوزا - آیین کار
IPS-G-CP-300 2018 فارسی صنعت نفت- پمپ‌های غوطه‌ور برقي جهت فرازآوري مصنوعي چاه‌هاي نفت 
IPS-G-CP-400 2020 فارسی الزامات تعیین ظرفیت های استانداردی، الزامات فنی و بهداشت، ایمنی و محیط زیست واحدهای فراورشی پیش ساخته
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر