دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 405 استاندارد اجباری
IPS عنوان
IPS-C-AR-110 استاندارد ساختمان براي نصب، آزمايشات ، تنظيمات و راه اندازي سامانه هاي گرمايش، تهويه،تهويه مطبوع و سرمايش
IPS-E-AR-100 استـاندارد مهندسي بـراي سامانه گرمايش ساختمان 
IPS-E-AR-120 استاندارد  مهندسی برای سامانه تهویه مطبوع ساختمان
IPS-E-AR-130 استاندارد مهندسی برای سیستم مرطوب سازی و رطوبت زدایی
IPS-E-AR-160 استاندارد  مهندسی برای تخلیه گاز، تهویه و سیستم ایجاد فشار
IPS-E-AR-180 استاندارد مهندسی فروشگاه های سردخانه و کارخانه های یخ
IPS-E-AR-342 استاندارد مهندسی برای لوله کشی بهداشتی
IPS-E-AR-360 استاندارد مهندسی برای لوله کشی ساختمان (گرم و سرد)
IPS-M-AR-105 استـاندارد کالا و تجهیـزات بــرای دیـگ‌ها و مشعـل‌ها
IPS-M-AR-125 استاندارد کالا و تجهیزات برای دستگاه های یکپارچه تهویه مطبوع
IPS-M-AR-130 استاندارد مواد و تجهیزات برای واحد و سیستم مرطوب سازی و رطوبت زدایی
IPS-M-AR-145 استاندارد كالا و تجهيزات براي سامانه تهويه مطبوع كه در محل نصب مي شود
IPS-M-AR-185 استاندارد مواد و تجهیزات برای سیستم برودتی و کارخانه یخ
IPS-M-AR-205 استاندارد مواد و تجهیزات برای فن ها ، فیلترها و واحدها و  سیستم های واحدهای توزیع هوا
IPS-M-AR-215 استاندارد مواد برای لوله ها ، شیرآلات و اتصالات
IPS-M-AR-225 استاندارد کالا و تجهیزات برای تجهیزات عمومی گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع سرمایش و سردسازی
IPS-M-AR-235 استاندارد مواد برای عایق کاری HVAC&R
IPS-M-AR-245 استاندارد مواد و تجهیزات برای تهویه مطبوع اتاق (نوع پنجره ای و دیواری)
IPS-M-AR-255 استاندارد مواد برای لوله های ترموپلاستیک برای آب سرد و گرم در ساختمان ها
IPS-M-AR-345 استاندارد مواد برای تجهیزات آبرسانی و فاضلاب
IPS-C-CE-112 استاندارد اجرايی براي عملیات خاکی
IPS-C-CE-132 استاندارد اجرايي برای شالوده‌‌ها، شمعها و ديوارهاي حائل
IPS-C-CE-200 استاندارد اجرايي برای سازه های بتنی
IPS-C-CE-210 استاندارد اجرائي براي سازه‌هاي فولادي
IPS-C-CE-260 استاندارد اجرايی براي ضد آتش
IPS-C-CE-342 استاندارد اجرایي براي سیستمهای تامین آب و دفع فاضلاب
IPS-C-CE-355 استاندارد اجرايي براي تخریب
IPS-E-CE-110 استاندارد مهندسي برای مهندسی خاک
IPS-E-CE-120 استـاندارد مهندسي بـرای شالوده‌ها
IPS-E-CE-130 استــاندارد مهنــدسي بـراي شمـع‌ها
IPS-E-CE-140 استاندارد  مهندسی برای دیوارهای حایل و حفاظت شیرواني
IPS-E-CE-160 استاندارد مهندسي براي طرح هندسی راهها و خیابانها
IPS-E-CE-200 استـاندارد مهنــدسی برای سـازه‌های بتنـی
IPS-E-CE-210 استـاندارد مهنـدسي بـراي سازه‌هـاي فـولادي 
IPS-E-CE-260 استاندارد مهنـدسي بـراي ضد آتش در ساختمان
IPS-E-CE-340 استاندارد مهنـدسي بـراي سیستمهای تامین و توزیع آب
IPS-E-CE-380 استاندارد مهنـدسي بـراي سیستمهای جمع آوری آبهای سطحی خارج از ساختمان
IPS-E-CE-390 استاندارد مهنـدسي بـراي برای جمع آوری فاضلاب ساختمان
IPS-E-CE-400 استاندارد مهنـدسي بـراي تصفیه بهداشتی فاضلاب
IPS-E-CE-500 استـاندارد مهنـدسي بـراي بـارگـذاري
IPS-G-CE-170 استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي پلها، آبروها و سازه های مرتبط
IPS-G-CE-182 استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي روسازی راهها
IPS-G-CE-250 استاندارد مهنـدسي، اجرایي و كالا بـراي دودکشهای صنعتی
IPS-G-CE-270 استاندارد مهنـدسي، اجرایي و كالا بـراي حفاظها و دروازه ها
IPS-G-CE-470 استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي تاسیسات خشکی
IPS-G-CE-480 استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي نصب تاسیسات دریایی
IPS-M-CE-105 استــاندارد مـــواد بــراي مصـالح ساختمانـي
IPS-G-CP-100  صنعت نفت – تلمبه‌هاي ميله‌اي مكشي درون چاهي
IPS-G-CP-200 صنعت نفت - تجهيزات سرچاهي و تاج چاه صنایع نفت و گاز
IPS-G-CP-300 صنعت نفت- پمپ‌های غوطه‌ور برقي جهت فرازآوري مصنوعي چاه‌هاي نفت 
IPS-G-CP-400 الزامات تعیین ظرفیت های استانداردی، الزامات فنی و بهداشت، ایمنی و محیط زیست واحدهای فراورشی پیش ساخته
IPS-G-DR-100 صنعت نفت - تجهيزات تكميل درون چاهی
IPS-G-DR-200 صنعت نفت – مته‌هاي حفاري دورانی
IPS-G-DR-300 صنعت نفت- لوله هاي جداری و مغزی چاه ها
IPS-G-DR-400 صنعت نفت- لوله هاي حفاري
IPS-G-DR-500 صنعت نفت- لوله هاي مغزی سیار
IPS-C-EL-115 استــاندارد اجـرائی برای نصب تاسیسات الکتریکی
IPS-E-EL-100 استاندارد مهندسی برای طراحی سیستم های الکتریکی (صنعتی و غیر صنعتی)
IPS-E-EL-110 استاندارد مهندسی برای نواحی خطر
IPS-E-EL-160 استانــدارد مهنـدسی برای خطوط انتقال هوائی و خطوط توزیع
IPS-G-EL-130 صنعت نفت-ماشين هاي الكتريكي دوار ضد انفجار- موتورهاي آسنكرون
IPS-I-EL-215 استاندارد بازرسی برای فضاهای  مستعد  انفجار (منطقه های خطرناک)
IPS-I-EL-217 استاندارد بازرسی برای آزمونهای الکتریکی پیش راه اندازی
IPS-M-EL-131 استاندارد کالا و تجهیزات برای موتورهای القایی ولتاژ ضعیف
IPS-M-EL-132 استاندارد  کالا و تجهیزات برای موتورهای القایی ولتاژ متوسط و قوی
IPS-M-EL-136 استاندارد کالا و تجهیزات برای ماشین های الکتریکی دوار- موتورهای جریان مستقیم
IPS-M-EL-138 استاندارد کالا و تجهیزات برای ژنراتورهای سنکرون
IPS-M-EL-143 استاندارد کالا وتجهیزات برای تابلو قدرت و فرمان فشار ضعیف
IPS-M-EL-144 استاندارد کالا وتجهیزات برای تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط و قوی
IPS-M-EL-151 استاندارد کالا وتجهیزات برای ترانسفورماتورهای قدرت خشک
IPS-M-EL-152 استاندارد کالا و تجهیزات برای ترانسفورماتورهای قدرت روغنی
IPS-M-EL-155 استاندارد کالا و تجهیزات برای ترانسفورماتوریکسو ساز جهت حفاظت کاتدیک
IPS-M-EL-161 استاندارد کالا وتجهیزات برای تجهیزات برقی عمومی
IPS-M-EL-174 استاندارد کالا و تجهیزات برای باتری و دستگاه شارژ باتری (منبع تغذیه برق مستقیم)
IPS-M-EL-176 استـاندارد كالا و تجهيـزات بـراي سيستم  منبع  تغذيه  بدون  وقفه
IPS-M-EL-181 استاندارد  کالا و تجهیزات برای خازن اصلاح ضریب قدرت
IPS-M-EL-190 استاندارد كالا براي گرم كننده الكتريكي
IPS-M-EL-220 استاندارد کالا وتجهیزات برای ری‌اکتورهای محدود کننده جریان
IPS-M-EL-230 استاندارد کالا وتجهیزات برای پایه های روشنایی برق
IPS-M-EL-240 استاندارد کالا وتجهیزات برای تجهیزات سوئیچ فیوز A.C ضد شعله و صنعتی
IPS-M-EL-271 استاندارد کالا وتجهیزات برای سیمها و کابلهای ولتاژ پایین
IPS-M-EL-272 استاندارد کالا وتجهیزات برای سیمها و کابلهای ولتاژ متوسط و بالا
IPS-M-EL-273 استاندارد کالا وتجهیزات برای کابلهای قدرت در زیردریا با فیبرهای نوری ذاتی
IPS-E-GN-000 نمایه عمومی استانداردها و نقشه های استاندارد
IPS-E-GN-100 استاندارد مهندسی برای واحدها
IPS-E-GN-110 اصول و قواعد ساختار و شیوه نگارش استانداردهای صنعت نفت ايران
IPS-E-GN-120 استاندارد مهندسی برای تدوین
IPS-G-GN-180 استانـدارد عمـومي براي سیلندر های گاز
IPS-G-GN-200 استاندارد عمومی CNG
IPS-G-GN-210 استاندارد عمومی بسته بندی و بسته ها
IPS-G-GN-220 استاندارد عمومی برای لوله های بدون درز آلیاژی مقاوم به خوردگی برای استفاده به عنوان جداری ، مغزی و قطعه رابط (CRA)
IPS-G-GN-230 استاندارد عمومی برای بسته  طراحی پایه و روش توصیه شده برای طراحی مهندسی  FEED
IPS-G-GN-370 استاندارد عمومی آسانسورهای برقی و هیدرولیکی
IPS-G-GN-700 صنعت نفت-فلزات و آلیاژهاي غیر آهنی
IPS-G-GN-750 صنعت نفت- فولادهای آلیاژی
IPS-I-GN-335 استاندارد  مهندسی برای بازرسی و آزمایش دوره ای آسانبرها (آسانسورها)
IPS-I-GN-350 بازرسی دوره ای و آزمون جرثقیل ها
IPS-M-GN-110 استاندارد مواد و تجهیزات برای لیفتراک
IPS-M-GN-130 استـاندارد کـالا بـرای بستنـده‌های متـریک پیچ‌های گوشتی، پیچ‌های مهره میل پیچ‌ها، مهره‌ها و واشرها
IPS-M-GN-140 استاندارد مواد و تجهیزات برای بلبرینگ
IPS-M-GN-150 استاندارد كـالا بــرای طناب هاي سيمي فولادي بــراي كارهاي عمومي 
IPS-M-GN-160 استاندارد مواد و تجهیزات برای قلاب ، قیود ، پیچ سر سوراخ و زنجیر
IPS-M-GN-170 استـاندارد کـالا برای شیشــه‌آلات آزمایشگــاهی و لـوازم مربوطـه
IPS-M-GN-210 استاندارد كالا و تجهيزات براي نقاله ها
IPS-M-GN-240 استاندارد مواد برای جرثقیل های دستی و کارگاهی و جرثقیل های پشتیبانی شده از دیوار
IPS-M-GN-260 استاندارد مواد و تجهیزات برای پالت
IPS-M-GN-330 استاندارد مواد و تجهیزات برای جرثقیل های دریایی
IPS-M-GN-340 استاندارد مواد و تجهیزات برای جرثقیل های برقی متحرک
IPS-M-GN-350 استاندارد کالا و تجهيزات برای جرثقیل های سقفی و دروازه ای (جرثقیل های سقفی متحرک وپل دروازه ای)
IPS-M-GN-360 استاندارد  کالا و تجهیزات برای شیلنگ های با مصرف عمومی
IPS-M-GN-365 استانـدارد كالا و تجهیـزات بـرای كمپرسورهاي قابل حمل (سيار) هوا
IPS-M-GN-375 استاندارد کالا و تجهیزات برای تجهیزات جوشکاری قوسی و متعلقات آن 
IPS-M-GN-450 استاندارد کـالا و تجهیـزات برای ماشین پاششی مواد ساینده با هوا
IPS-M-GN-470 استاندارد مواد و تجهیزات برای تجهیزات انفجار آب
IPS-G-HT-100 طراحی، ساخت و اجرای پیگ¬های هوشمند مغناطیسی
IPS-C-IN-100 استاندارد نصب و سـاخت برای تجهیزات عمومی بازرسی در محل، کالیبراسیون و آزمون ابزاردقیق و سامانه‌های ابزاردقیق
IPS-C-IN-110 استاندارد عملیات اجرائی براي ادوات ابزار دقيق فشار 
IPS-C-IN-120 استاندارد نصب برای ادوات ابزار دقیق دما
IPS-C-IN-130 استاندارد نصب و سـاخت برای  ادوات ابزاردقیق جریان سیال
IPS-C-IN-140 استاندارد نصب و سـاخت برای  ادوات ابزاردقیق سطح سیال
IPS-C-IN-160 استاندارد نصب و سـاخت برای شیرهای کنترل
IPS-C-IN-190 استـاندارد نصب و سـاخت بـرای روش های انتقـال
IPS-C-IN-240 استاندارد عملیات اجرائی برای اندازه گیری هیدروکربن های مایع در مبادلات تجاری
IPS-E-IN-100 استاندارد مهندسی برای  ادوات ابزاردقیق عمومی
IPS-E-IN-105 استاندارد مهندسی برای کارگاه ابزاردقیق، چیدمان، آزمون و ابزارهای کالیبراسیون
IPS-E-IN-110 استـاندارد مهنـدسی بـرای ادوات ابزار دقیق اندازه گیری فشار
IPS-E-IN-120 استاندارد مهندسي براي ابزار دقیق دما
IPS-E-IN-130 استاندارد مهندسي براي  ادوات ابزاردقیق جریان سیال
IPS-E-IN-140 استاندارد مهندسي براي  ادوات ابزاردقیق سطح سیال
IPS-E-IN-160 استاندارد مهندسی برای شیرهای کنترل
IPS-E-IN-180 استاندارد مهندسی برای منابع تغذیه و سامانه های توزیع برق تجهیزات ابزاردقیق
IPS-E-IN-190 استاندارد مهندسي براي سيستم هاي ارسال
IPS-E-IN-240 استاندارد مهندسی برای اندازه گیری هیدروکربن‌های مایع (مبادلات تجاری)
IPS-G-IN-150 صنعت نفت-ابزارهاي اندازه‌گيري درون و برون‌چاهي - آیین کار
IPS-G-IN-160 صنعت نفت-شيرهاي كنترل ايمني و تجهيزات جانبي- آیین کار
IPS-G-IN-200 استاندارد عمومی برای سامانه های هوای ابزاردقیق
IPS-G-IN-210 استاندارد  عمومي برای حفاظت ابزاردقیق
IPS-G-IN-220 استاندارد مهندسي و نصب براي مراكز كنترل
IPS-G-IN-230 استاندارد عمومی برای آنالایزرهای برخط
IPS-G-IN-240 صنعت نفت- سيستم‌هاي اندازه‌گيري جريان سيال در مبادلات تجاري (مايع، گاز و گاز مرطوب)
IPS-G-IN-250 استاندارد مهندسی و عملیات اجرایی برای سامانه کنترل فرآیند
IPS-G-IN-260 استاندارد مهندسی و نصب برای چراغ‌های هشدار، آلارم ها و سامانه های حفاظتی
IPS-G-IN-270 استـاندارد عمومی بـرای ادوات ابزاردقیق تجهیزات آشکارسازی  گاز و آتش
IPS-G-IN-290 استاندارد مهندسی و عملیات اجرایی برای کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر
IPS-G-IN-300 اندازه گیری مخازن نفت و فرآورده های نفتی
IPS-I-IN-100 استاندارد بازرسی برای سامانه های ابزاردقیق عمومی
IPS-I-IN-115 بازرسی دوره ای برای ابزاردقیق
IPS-M-IN-110 استاندارد كالا و تجهيزات برای ادوات ابزار دقیق اندازه گيري فشار 
IPS-M-IN-120 استاندارد کالا و تجهیزات براي تجهيزات ابزاردقیق دما
IPS-M-IN-130 استاندارد کالا و تجهیزات برای ادوات ابزاردقیق جریان سیال
IPS-M-IN-140 استاندارد کالا و کیفیت کنترل برای ادوات ابزاردقیق سطح سیال
IPS-M-IN-150 استاندارد کالا و تجهیزات برای سیستم های دریافت
IPS-M-IN-160 استاندارد کالا و تجهیزات برای شیرهای کنترل
IPS-M-IN-190 استـاندارد كالا و تجهيزات بـرای سيستم هاي ارسال  
IPS-M-IN-220 استاندارد كالا و تجهيزات برای تابلوهای کنترل و سیستم کابینت‌های ابزار دقيق
IPS-M-IN-240 استاندارد کالا برای اندازه گیری هیدروکربنهای مایع (مبادلات تجاری)
IPS-M-IN-250 استاندارد کالا و تجهیزات برای سامانه کنترل فرآیند
IPS-M-IN-260 استاندارد کالا و تجهیزات برای سامانه های هشدار و حفاظت
IPS-M-IN-280 استاندارد کالا برای اقلام متفرقه ابزاردقیق
IPS-M-IN-290 استاندارد کالا و تجهیزات برای کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر
IPS-C-ME-130 استاندارد ساخت برای کره های های ذخیره فشار LPG
IPS-E-ME-130 استاندارد مهندسی برای کره های ذخیره فشار LPG
IPS-G-ME-100 استاندارد عمومی مخازن فولادی جوش داده شده در بالای سطح زمین برای ذخیره سازی نفت
IPS-G-ME-110 استاندارد عمومی مخازن  بزرگ ذخیره سازی  کم فشار جوش داده شده
IPS-G-ME-120 استاندارد عمومی برای مخازن ذخیره سازی سوخت توربین هوایی
IPS-G-ME-150 استاندارد عمومی برای برجها، راكتورها، ظروف تحت فشار و اجزای داخلی
IPS-G-ME-160 استاندارد مهندسي و كــالا براي برجهاي خنك كننده آب
IPS-G-ME-170 استاندارد عمومي براي ديگهاي بخار لوله آتشي يكپارچه
IPS-G-ME-180 استاندارد عمومی براي ديگهاي بخار لوله آبي
IPS-G-ME-200 استاندارد مهندسی و مواد برای گرم کن اشتعالی
IPS-G-ME-210 استاندارد عمومي جزئيات مشعل براي كاربردهاي عمومی پالايشگاهي و پتروشیمی
IPS-G-ME-220 استاندارد عمومي برای مبدل های حرارتی پوسته و تيوب
IPS-G-ME-230 استاندارد عمومی براي مبدلهاي حرارتي هرپين
IPS-G-ME-245 استاندارد مهندسی و مواد برای مبدل حرارتی با خنک کننده هوا
IPS-G-ME-250 استاندارد مواد و مهندسي براي تجهيزات تخليه فشار و خلأ
IPS-G-ME-253 الزامات عمومی برای زباله سوزهای صنعتی
IPS-M-ME-130 استاندارد مواد و تجهیزات برای ظروف و کره های ذخیره سازی فشار LPG
IPS-M-ME-206 استاندارد مواد و تجهیزات برای کوره های اصلاح کننده شامل منیفولد های تیوب و خروجی
IPS-M-ME-256 استاندارد مواد و تجهیزات برای اجکتورهای جت بخار
IPS-C-PI-140 استاندارد اجرايی برای خطوط لوله انتقال (در خشکی)
IPS-C-PI-240 استاندارد اجرايي براي سيستم لوله كشي داخل كارخانه
IPS-C-PI-270 استاندارد اجرایی برای جوشکاری خطوط لوله و انتقال
IPS-C-PI-290 استاندارد اجرائي براي جوشكاري سامانه لوله كشي كارخانه
IPS-C-PI-350 استاندارد  اجرايي براي آزمون فشار سامانه هاي لوله كشي داخل كارخانه 
IPS-C-PI-370 استاندارد  اجرايی برای آزمایش فشار خطوط انتقال(در خشکی)
IPS-C-PI-410 استاندارد اجرائي براي شستشوي شيميائي داخل لوله
IPS-E-PI-140 استاندارد مهندسی برای خطوط لوله انتقال در خشكي
IPS-E-PI-200 استاندارد مهندسی برای تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری لوله
IPS-E-PI-221 استاندارد مهندسی برای انتخاب مواد لوله کشی (در لوله کشی طرح)
IPS-E-PI-240 استاندارد مهندسي بــرای سامانه لوله كشي كارخانه
IPS-G-PI-230 استاندارد عمومی برای صافی ها و فیلترها
IPS-G-PI-280 استاندارد عمومي براي تكيه گاههاي لوله
IPS-G-PI-400 صنعت نفت-لوله هاي فلزي مورد استفاده در  لوله کشی صنعتی 
IPS-G-PI-500 صنعت نفت- لوله های فلزی انتقال
IPS-G-PI-600 لوله های انتقال غيرفلزی انعطاف‌پذير (RTP/TCP) - آیین‌کار
IPS-M-PI-110 استاندارد مواد و تجهیزات برای شیرآلات
IPS-M-PI-130 استاندارد مواد و تجهیزات برای ارسال پیگ و تله دریافت 
IPS-M-PI-150 استاندارد مواد برای فلنج و اتصالات
IPS-M-PI-170 استاندارد مواد و تجهیزات برای پیگ ها
IPS-M-PI-190 استاندارد مواد و تجهیزات برای لوله خط
IPS-C-PM-216 استاندارد اجرايي براي نصب و طراحي ماشين‌آلات 
IPS-E-PM-100 استاندارد مهندسي براي الزامات عمومي طراحي ماشين‌آلات فرآيندي
IPS-E-PM-110 ارزيابي فني و مهندسي تجهيزات دوار- الزامات عمومي
IPS-E-PM-385 استاندارد مهندسی برای لوله کشی ماشینهای فرآیندی
IPS-E-PM-400 استاندارد مهندسي برای الزامات داده های فروشنده
IPS-G-PM-100 صنعت نفت-ماشین آلات دوار-پمپ ها
IPS-G-PM-105 استاندارد عمومي براي تلمبه‌هاي گريز از مرکز در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي
IPS-G-PM-120 استاندارد عمومی دسترسی و ایمنی ماشین آلات
IPS-G-PM-190 صنعت نفت-ماشین آلات دوار-کمپرسور ها
IPS-G-PM-200 استاندارد عمومي براي کمپرسورهای رفت و برگشتی در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز
IPS-G-PM-250 استاندارد عمومي برای توربین هاي بخار با کاربردهای ویژه در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي
IPS-G-PM-260 استاندارد عمومي براي توربين‌هاي گازي در صنایع نفت گاز و پتروشیمی
IPS-G-PM-270 صنعت نفت-ماشین آلات دوار-توربین ها
IPS-I-PM-305 استاندارد برای بازرسی دوره ای ماشین آلات
IPS-M-PM-115 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های سانتریفیوژ برای خدمات عمومی
IPS-M-PM-125 استاندارد كالا و تجهيزات براي تلمبه هاي گريز از مركز آب آتش نشاني 
IPS-M-PM-130 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی
IPS-M-PM-135 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های سانتریفوژ سبک
IPS-M-PM-140 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت - روتاری
IPS-M-PM-150 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت با حجم کنترل شده
IPS-M-PM-160 استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های خلا روتاری جابجایی مثبت  نشت بند روغنی 
IPS-M-PM-170 استاندارد مواد و تجهیزات کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز و کمپرسورهای انبساطی برای خدمات صنعت نفت ، شیمی و گاز
IPS-M-PM-180 استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای هوای گریز از مرکز بسته بندی شده ،  چرخ دنده یکپارچه برای خدمات صنایع نفت ، شیمی و گاز
IPS-M-PM-211 استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای رفت و برگشتی برای خدمات هوای ابزار دقیق
IPS-M-PM-220 استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای جابجایی مثبت روتاری برای صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی
IPS-M-PM-230 استاندارد مواد و تجهیزات برای فن های گریز از مرکز با هدف ویژه
IPS-M-PM-240 استاندارد مواد و تجهیزات برای توربین های بخار با اهداف عمومی برای خدمات صنعت نفت ، شیمی و گاز
IPS-M-PM-290 استاندارد مواد و تجهیزات برای موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی
IPS-M-PM-300  استاندارد مواد و تجهیزات برای واحدهای دنده مخصوص
IPS-M-PM-310  استاندارد مواد و تجهیزات برای اتصالات خاص
IPS-M-PM-320 استاندارد مواد و تجهیزات برای روغن کاری ، آب بندی شفت ، سیستم کنترل روغن و تجهیزات کمکی
IPS-M-PM-330  استاندارد مواد و تجهیزات برای میکسرها
IPS-T-PP-100 فرآورده های نفتی- اندازه¬گیری مقدار آب در نفت خام به روش تقطير
IPS-T-PP-105 فرآورده های نفتی- اندازه¬گیری آب و رسوبات در نفت¬خام به روش سانتريفيوژ (دستورالعمل آزمايشگاهي)
IPS-T-PP-110 فرآورده های نفتی- تعیین چگالی و چگالی نسبي نفت خام با دستگاه چگالی سنج ديجيتال
IPS-T-PP-115 فرآورده های نفتی- تقطیر مخلوطهای هیدروکربنی سنگین (روش تقطیر در خلا با دستگاه پات استیل)
IPS-T-PP-120 فرآورده های نفتی- تعيين نيتروژن در هيدروكربن هاي مايع، نفت خام و فرآورده هاي نفتي به روش نور افشاني شيميايي  با ورودي قايق
IPS-T-PP-125 فرآورده‌های نفتی- اندازه‌گیری انواع هیدروکربن در فرآورده‌های نفتی مایع به روش جذب سطحی شناساگر فلوئورسانس کننده-روش آزمون
IPS-T-PP-130 فرآورده‌های نفتی - عدد اسيدي و اسيدهاي نفتي به طريق تيتراسيون
IPS-T-PP-135 تعیین آب در نفت خام توسط تیتراسیون حجم‌سنجی کارل فیشر - روش آزمون
IPS-T-PP-140 خوردگی تیغه مس در فرآورده‌های نفتی با نوار مسی-روش آزمون
IPS-T-PP-145 فرآورده‌های نفتی- عدد خنثی‌سازی به روش تیتراسیون پتانسیومتری- روش آزمون
IPS-E-PR-150 استاندارد مهندسی روشهای توصیه شده برای مطالعه امکان سنجی و طراحی مفهومی
IPS-E-PR-170 استاندارد مهندسی برای شماتیک جریان
IPS-E-PR-190 استاندارد مهندسی برای جانمائی و فاصله گذاری
IPS-E-PR-200 استاندارد مهندسی برای طراحی داده های مهندسی پایه
IPS-E-PR-230  استاندارد مهندسي برای نمودارهای لوله كشي و ابزار دقیقي
IPS-E-PR-250 استاندارد مهندسی برای ضمانت عملکرد
IPS-E-PR-260 استاندارد مهندسی برای طراحی جزﺋيات مهندسی و خرید
IPS-E-PR-280 استاندارد مهندسی برای مراحل شروع و فرآیند راه اندازی عمومی
IPS-E-PR-290  استاندارد مهندسی برای دفترچه های راهنمای کارخانه
IPS-E-PR-300 استاندارد مهندسی برای کتابچه های راهنمای فنی و تجهیزات (پرونده های مهندسی)
IPS-E-PR-308 استاندارد مهندسی برای سیستم شماره گذاری
IPS-E-PR-310 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های آب
IPS-E-PR-330 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های هوای فشرده
IPS-E-PR-340 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های سوخت
IPS-E-PR-360 استاندارد مهندسي برای طراحي فرآيندي و انتقال مايع و گاز و ذخيره سازي
IPS-E-PR-370 استاندارد  مهندسی برای طراحی فرآیندی تأسیسات بارگیری و تخلیه تانکرهاي جاده ای
IPS-E-PR-380 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های جابجایی مواد جامد
IPS-E-PR-400 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیکلهای خنک کننده آب
IPS-E-PR-410 استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيندي سيكل‌هاي آب و روغن داغ
IPS-E-PR-420 استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيند رهيابهاي گرمايشي و سرمايشي
IPS-E-PR-440 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های لوله کشی (فرآیند لوله کشی و سايزينگ خط لوله)
IPS-E-PR-450 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندي سامانه های تخليه فشار  شامل شیر های اطمینان/ايمني
IPS-E-PR-460 استاندارد  مهندسی برای طراحي فرآيندي مشعل و سامانه هاي تخليه
IPS-E-PR-470 استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيندي اقدامات حالت اضطراري
IPS-E-PR-491 استاندارد مهندسی برای الزامات فرآیندی تقطیر نفت خام و واحدهای تولید هیدروژن
IPS-E-PR-492 استاندارد مهندسی برای الزامات فرآیندی سیستم های کاستیک و شیمیایی
IPS-E-PR-500 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی واحدهای بازیابی و تقسیم LPG
IPS-E-PR-551 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند واحدهای تصفیه گاز
IPS-E-PR-700 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی نمکزدایی الکترواستاتیک برای نفت خام/میعانات و مدیریت آب تولیدی
IPS-E-PR-725 استاندارد  مهندسی برای طراحی فرآیندی سامانه هاي مجاری فاضلاب پساب کارخانه
IPS-E-PR-730 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی سامانه هاي تصفیه و بازيابي پساب كارخانه
IPS-E-PR-735   استاندارد مهندسی برای طراحي فرآيندي سامانه هاي  دفع و  تصفيه ضايعات جامد كارخانه
IPS-E-PR-745  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند تجهیزات خلا     ( پمپ های خلا و جت هاي دفع بخار)
IPS-E-PR-750  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی کمپرسورها
IPS-E-PR-755 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی فن ها و دمنده ها
IPS-E-PR-771 استاندارد  مهندسی برای الزامات فرآیندی تجهیزات تبادل حرارت
IPS-E-PR-775  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی مبدلهای حرارتی دو لوله اي
IPS-E-PR-785 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی مبدلهای حرارتی خنک کننده هوا ( کولرهای هوايي )
IPS-E-PR-790 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی برجهای خنک کننده
IPS-E-PR-800 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی دیگهای بخار
IPS-E-PR-810 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی کوره ها
IPS-E-PR-830 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی شیرآلات  و شیرآلات کنترلي
IPS-E-PR-845 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی تله های بخار
IPS-E-PR-850  استاندارد  مهندسی برای الزامات فرآیندی ظروف و جدا كننده ها
IPS-E-PR-880 استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيندي جداكننده هاي گاز (بخار)- مايع
IPS-E-PR-895 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی جدا کننده های جامد - مایع
IPS-E-PR-905 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی خشک کن ها
IPS-C-SF-242 استاندارد ساخت براي  تحويل، آزمون، بازرسی، کنترل کیفیت، راه اندازی و تعمير و نگهداری تلمبه های آتش نشانی 
IPS-C-SF-505 استاندارد نصب، بازرسي و تست سامانه هاي اطفاء حريق ثابت
IPS-C-SF-507 استاندارد  تسهيلات آموزشي و صلاحيت هاي آتش نشانان
IPS-C-SF-550 استاندارد كاربردي براي مرزبندي ايمني
IPS-E-SF-100 استاندارد مهندسي براي طبقه بندي آتش سوزي ها و ويژگي هاي خطر آتش سوزي
IPS-E-SF-120 استاندارد مهندسي براي نصب سامانه هاي اطفاء و حفاظت حريق فراساحلي
IPS-E-SF-140 استاندارد مهندسي سيستم هاي تناسب ساز و كف ساز
IPS-E-SF-160 استاندارد مهندسي سامانه هاي اطفاء حريق  اكسيد كربن
IPS-E-SF-180 استاندارد مهندسي سامانه هاي اطفاء حريق پودري 
IPS-E-SF-200 استاندارد مهندسي سامانه هاي اطفاء حريق اسپرينكلري
IPS-E-SF-220 استاندارد مهندسي تسهيلات ذخيره و توزيع آب آتش نشاني
IPS-E-SF-260  استاندارد مهندسي سامانه هاي تشخيص خودكار و آلارم حريق
IPS-E-SF-300 استاندارد مهندسي براي كاربرد تجهيزات تنفسي در ايمني و آتش نشاني
IPS-E-SF-340 استاندارد مهندسي براي محافظ و جعبه شيلنگ هاي آتش نشاني
IPS-E-SF-380 استاندارد مهندسي حفاظت حريق در ساختمان ها
IPS-E-SF-400 استاندارد مهندسي پلكان، نردبان و سكوهاي صنعتي
IPS-E-SF-410 استاندارد مهندسي الزامات اجرا و طراحي عمومي داربست ها
IPS-E-SF-504 استاندارد مهندسي براي شناورهاي آتش خوار
IPS-E-SF-520 استاندارد مهندسي ايستگاه هاي حريق
IPS-E-SF-860 استاندارد مهندسي كنترل آلودگي هوا
IPS-E-SF-880 استاندارد مهندسي كنترل آلودگي آب
IPS-G-SF-100 استاندارد مهندسي و تجهيزات براي كاميون‌هاي آتش نشاني و تلمبه‌ها 
IPS-G-SF-110 استاندارد عمومي حفاظت در برابر منابع بسته راديواكتيو 
IPS-G-SF-126 استاندارد عمومي بــرای خاموش كننده هاي دستي و چرخدار
IPS-G-SF-130 استاندارد عمومي امحاء پسماندها
IPS-G-SF-140 استاندارد عمومي ماسك ها و تجهيزات تنفسي
IPS-G-SF-202 سامانه هاي اطفاء حريق ثابت
IPS-G-SF-240 استاندارد عمومی برای سامانه های تلمبه آتش نشانی و تریلرها
IPS-G-SF-310 استاندارد عمومي براي دتكتورهاي گازي
IPS-G-SF-340 استانـدارد  عمومــي برای تجهیزات جانبی و متفرقه ایمنی و آتش نشانی 
IPS-G-SF-345 استاندارد عمومي براي كمربندهاي ايمني
IPS-G-SF-355 استاندارد عمومي برای نردبانهای قابل حمل ایمنی
IPS-G-SF-440 استاندارد عمومي حفاظت حريق در انبارهاي عمومي و ذخيره مواد قابل انفجار
IPS-G-SF-460 استاندارد  عمومي برای کمکهای اولیه و اصول اولیه بهداشتی
IPS-G-SF-503 استانــدارد عمومی برای تحویــل - راه اندازي و تعمیـرات پیشگـیرانه کامیـون هـای اطــفاء حـریـق
IPS-G-SF-540 استاندارد عمومي مراكز آموزش آتش نشاني و ايمني، تجهيزات ايستگاه هاي آتش
IPS-G-SF-860 استاندارد عمومي كنترل آلودگي هوا
IPS-G-SF-870 استاندارد عمومي كنترل آلودگي خاك
IPS-G-SF-880 استاندارد عمومي كنترل آلودگي آب
IPS-G-SF-900 استاندارد عمومي براي كنترل صدا و ارتعاش
IPS-M-SF-105 استاندارد مواد و تجهيزات براي شيرآلات ، قرقره ها، شيلنگها، سر شيلنگ ها، و مانيتورهاي آتش نشاني
IPS-M-SF-142 استاندارد مواد و تجهيزات بـرای مايع توليد كف، تنظيم كننده‌ها/كف سازها و خاموش كننده‌هاي دوقلو
IPS-M-SF-325 استاندارد مواد و تجهيزات برای ايمني کارکنان و وسائل حفاظتی آتش نشانان
IPS-M-SF-455 استاندارد مواد و تجهيزات براي پتوهاي ضد آتش، البسه آتش نشانان(ضدحريق)، پرده ها و شيلدهاي مقاوم در برابر آتش
IPS-M-SF-504 استاندارد مواد و تجهيزات شناورهاي آتش خوار
IPS-C-TP-101 استاندارد اجرا براي آماده سازي سطح
IPS-C-TP-102 استاندارد ساخت برای رنگ آمیزی
IPS-C-TP-352 استاندارد  اجرا برای پوشش داخلی
IPS-C-TP-742 استاندارد اجرايی برای ملاحظات خوردگی حين ساخت و نصب 
IPS-E-TP-350 استاندارد  مهندسی برای پوشش های داخلی
IPS-E-TP-702 عايق‌هاي حرارتي مربوط به سيستم‌هاي لوله‌كشي، دودكش‌ها، تجهيزات و ساير تأسيسات صنعتي در محدوده دمايي C° 100- تا °C 870+– آیین کار
IPS-E-TP-740 استاندارد مهندسی برای ملاحظات خوردگی در انتخاب مواد
IPS-E-TP-760 استاندارد مهندسی برای ملاحظات خوردگی در طراحی
IPS-E-TP-780 استاندارد مهندسی برای کنترل شیمیایی محیط های خورنده
IPS-I-TP-802 استاندارد بازرسی برای روشهای بررسی خوردگی داخلی و ارزیابی بازدارنده (برای خط لوله و کارخانه)
IPS-I-TP-820 استاندارد بازرسی برای پایش سیستم های حفاظت کاتدی
IPS-M-TP-105 استاندارد مواد و تجهیزات برای قیر آسفالت (کاربری سرد)
IPS-M-TP-110 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ وینیل (آلومینیوم) به عنوان پوشش میانی و رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-115 استاندارد مواد و تجهیزات برای اکسید روی ، اکسید آهن ، روغن دانه پنبه خام و پرایمر آلکید
IPS-M-TP-120 استاندارد مواد و تجهیزات برای اکسید روی ، اکسید آهن و رنگ  مياني آلکید
IPS-M-TP-125 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ سفید آلکید برای پوشش رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-130 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکیدی رنگی برای پوشش رویه (پرداخت) به جز سفید
IPS-M-TP-135 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ لاستیکی کلردار برای پوشش رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-140 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ لاستیکی کلردار شده برای پوشش میانی
IPS-M-TP-145 استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر بازدارنده لاستیکی کلردار
IPS-M-TP-150 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکید  (آلومینیوم) ورقه ای به عنوان  پوشش رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-155 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلكید (آلومینیوم)   غیر ورقه ای  به عنوان میانی
IPS-M-TP-160 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکید (آلومینیوم ورقه ای دگر روانی با ساخت بالا) به عنوان پوشش رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-168 استاندارد مواد برای رنگ پرداخت اکریلیک سیلیکون برای کاربردهای  تا دمای 230 درجه سلسیوس 
IPS-M-TP-175 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکید سیلیکون (سفید یا رنگی) به عنوان پوشش رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-180 استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر شستشو (پایه روی کرومات-وینیل بوتیرال)
IPS-M-TP-190 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ پلی اتیلن اپوکسی تار ذغال سنگ به عنوان پوشش اولیه ، میانی و رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-200  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ وینیل ، (سفید یا رنگی) به عنوان پوشش اولیه ، میانی​و رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-202 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوكسي تركيب آمينه‌اي بهبود داده شده دوبسته‌اي به عنوان پرایمر ، میانی و رویه پوشش
IPS-M-TP-205 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوکسی غنی از روی (روی- غنی  آلي) به عنوان پوشش اولیه ، میانی و رویه (پرداخت)
IPS-M-TP-210 استاندارد مواد و تجهیزات برای  رنگ (سيليكات روي) غیر آلی روی- غنی به عنوان پرایمر
IPS-M-TP-215 استاندارد مواد و تجهیزات برای  پرايمر اپوکسی پلی آمید
IPS-M-TP-220 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوکسی پلی آمید به عنوان رنگ میانی
IPS-M-TP-225 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوکسی پلی آمید به عنوان پوشش رويه (پرداخت)
IPS-M-TP-230 استاندارد مواد و تجهیزات برای ماستیک تار ذغال سنگ (سرد استفاده شده)
IPS-M-TP-235 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ پلی اورتان آلیفاتیک دو بسته ای به عنوان پوشش رويه (پرداخت)
IPS-M-TP-240 استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ پلی اورتان آلیفاتیک دو بسته ای به عنوان پوشش رويه (رنگ های استتار)
IPS-M-TP-250 استاندارد مواد و تجهیزات برای رزین اپوکسی آمین شده به عنوان پوشش اولیه ، میانی و رویه برای محیط جوی
IPS-M-TP-306 استاندارد مواد و تجهیزات برای قیر مات حصیر الیاف شیشه برای بسته بندی بیرونی
IPS-M-TP-314 استاندارد مواد برای نوار چند لایه دستی (مناسب برای سیستم های پوشش گرم)
IPS-M-TP-315 استاندارد مواد برای نوار پلاستیکی مشبک کاری شده (به عنوان ضربه گیر ) برای پوشش لوله
IPS-M-TP-316 استاندارد مواد برای شبکه پلاستیکی (به عنوان ضربه گیر) برای پوشش لوله
IPS-M-TP-323 استاندارد مواد  برای پرایمر استفاده شده به صورت نوار چند لایه دستی و مناسب برای سیستم های پوشش نوار گرم
IPS-M-TP-672 استاندارد مواد و تجهیزات برای بازدارنده، ضد یخ برای استفاده در سوختهای توربین جت
IPS-M-TP-675 استاندارد مواد و تجهیزات برای مجموعه بازدارنده برای سیستم های آب خنک کننده
IPS-M-TP-710 استاندارد مواد و تجهیزات برای عایق حرارتی
IPS-M-TP-750 استاندارد مواد و تجهیزات برای حفاظت کاتدی
IPS-M-TP-770 پوشش¬هاي اپوكسي پيوند ذوبي اعمال – كارخانه¬اي براي پوشش خارجي خطوط لوله فولادي
IPS-M-TP-780 لوله و اتصالات فولادي براي خطوط لوله خشكي و دريايي- پوشش‌هاي بيروني مايع اپوكسي و اپوكسي اصلاح شده
IPS-M-TP-790 صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي- پوشش‌ و آستري داخلي مخازن ذخيره فولادي 
IPS-M-TP-800 صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي- انتخاب مواد و كنترل خوردگي براي سيستم‌ هاي توليد نفت و گاز
 استانداردهای ملی پذیرفته شده
ISIRI - 369 فراورده‌ هاي نفتي- سوخت بنزين هوانوردي سرب‌ دار-ويژگي ‌ها و روش‌ هاي آزمون
ISIRI - 6531 کومن (ایزوپروپیل بنزن) تولید شده از طریق یک فرایند زئولیتی - ویژگی‌ ها
ISIRI - 17409  پارا-دی کلرو بنزن صنعتی -ویژگی ها و روشهای آزمون
ISIRI - 1205 الکیل بنزن خطی-ویژگیها
ISIRI - 17960  اتیل بنزن- ویژگی‌ها
 ISIRI - 12234  الکیلات بنزن سنگین (HAB) ویژگیها
ISIRI - 1552 ویژگیهای بنزن درجه صنعتی
ISIRI - 1549 بنزن تصفیه شده 535- ویژگیها
ISIRI - 1551 تولوئن صنعتی -ویژگیها
ISIRI - 17365 تولوئن-تجزیه شیمیایی به روش کروماتوگرافی گازی
ISIRI - 11382 زایلن ها برای خوراک پارا زایلن -ویژگی ها
ISIRI - 16871 پارا زایلن با خلوص بالا-ویژگیها
ISIRI - 11383 ارتو زایلن 980- ویژگی ها
ISIRI - 16782 نفتاهای آروماتیک با اشتعال پذیری بالا -ویژگی ها
ISIRI - 18223 نفتاهای VM&P-ویژگی ها و روشهای آزمون
ISIRI -17142 نفت کوره-ویژگی ها و روش های آزمون
ISIRI - 5612 سوخت - نفت سفید - ویژگیها
ISIRI - 257 فرآورده های نفتی-سوخت -گازهای نفتی مایع شده-ویژگی ها
ISIRI - 4904 فرآورده های نفتی -سوخت -بنزین موتورهای درون سوز -ویژگی ها
ISIRI - 4903 فرآورده های نفتی -سوخت -نفت گاز-ویژگی ها
قابل مشاهده در مرورگرهای ارایه شده در سه سال اخیر